Privacy policy

Twee-minuten samenvatting

Wij geven om jouw privacy! Dat is een feit! Je wilt graag weten of we ook de daad bij het woord voegen, maar vindt een privacybeleid nogal saai en een overvloed aan juridisch jargon? Wij ook!

Daarom geven we je deze samenvatting die je in minder dan twee minuten kan doornemen. Deze samenvatting geeft je de nodige informatie en brengt je in een mum van tijd op de hoogte van de manier waarop wij, bij Flanders Classics, jouw persoonsgegevens verwerken in het kader van Belgisch Kampioenschap wegwielrennen 2023.

Wat valt er te weten? Ten eerste, we leven volgens ons mantra: je blijft te allen tijde eigenaar van jouw persoonsgegevens.

Wie zijn we?

 • Flanders Classics NV, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Harensesteenweg 228, 1800 Vilvoorde en met ondernemingsnummer 0818.388.802.

Welke informatie verzamelen we over je?

 • Door een account aan te maken op onze website, www.bkizegem2023.be (hier: de website), verkrijgen we verschillende persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om jouw account aan te maken en te onderhouden.
 • Wanneer je je registreert op onze website, als deelnemer aan een wedstrijd die ter gelegenheid van het BK 2023 wordt georganiseerd verzamelen we enkele persoonsgegevens zoals jouw naam, voornaam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, e-mailadres, telefoonnummer (inclusief een telefoonnummer voor dringende oproepen), betalingsdetails, wielerclub (indien lid van een club) en je adres.
 • Wanneer je je registreert op onze website om een VIP-pakket voor toeschouwers van het BK 2023 aan te kopen of om je persaccreditatie te regelen, verzamelen we enkele persoonsgegevens zoals jouw naam, voornaam, e-mailadres, bedrijf, BTW-nummer, telefoonnummer, betalingsdetails en je adres.
 • Tijdens het BK 2023, een publiek toegankelijke plaats, worden mogelijks foto’s, video’s en ander audiovisueel materiaal opgenomen. Door je deelname daaraan aanvaard je dat er foto’s en ander audiovisueel materiaal van het evenement worden genomen waarop je zichtbaar bent, maar waarbij het beeldmateriaal niet rond je persoon als centrale figuur wordt opgebouwd. Wij hebben een rechtmatig belang om gebruik te maken van dergelijke foto’s en audiovisueel materiaal voor promotie en beleving van onze evenementen. Indien je mogelijks wel als centrale figuur wordt afgebeeld heb je het recht om ons te vragen deze foto’s te wissen tot 6 weken na het evenement waaraan je deelnam. Daarvoor mag je een e-mail sturen naar info@flandersclassics.be met aanduiding van je naam, voornaam, en de naam van het evenement waaraan je hebt deelgenomen en aanduiding van de betrokken foto of video. Een bewijs van je identiteit kan worden gevraagd.  
 • Wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij jouw naam en e-mailadres om je op de hoogte te houden van de nieuwtjes.
 • Wanneer je ons contacteert via e-mail, telefoon, sociale media of op een andere manier, slaan wij jouw schriftelijke communicatie met onze diensten op.
 • Tot slot gebruiken we cookies om informatie te verzamelen over jouw gebruik van onze website. Afhankelijk van jouw cookie-voorkeuren, zullen wij bepaalde gegevens van jou opslaan en gebruiken om enerzijds jouw bezoek op onze website aangenamer te maken en mogelijk anderzijds om op maat gemaakte aanbevelingen aan jouw te communiceren.

Waarom verzamelen we deze informatie?

 • Om onze diensten aan jou te kunnen leveren en om ervoor te zorgen dat je optimaal gebruik kunt maken van onze diensten.
 • Om jou te registreren en te laten deelnemen aan een wedstrijd waarvoor jij je hebt ingeschreven en/of die voor jou georganiseerd worden.
 • Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen, met name om onze wettelijke verplichtingen na te komen en om onwettig gedrag te voorkomen of op te sporen
 • Om onze partners toe te laten de door hen aangeboden en door jou gevraagde diensten te leveren, zoals je persaccreditatie (enkel voor leden van de pers en media).
 • Enkel indien je ermee hebt ingestemd, om je de nieuwsbrief met persoonlijke aanbevelingen te kunnen toesturen en op de hoogte te houden van onze diensten en/of producten en die van onze verbonden vennootschappen, partners en sponsors.
 • Voor wetenschappelijk onderzoek, statistische doeleinden en om onze diensten te verbeteren.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

 • We delen statistieken over de deelname en uitvoering van de wedstrijden. Deze gegevens zijn niet herleidbaar naar jou als persoon.
 • We kunnen jouw persoonsgegevens delen met partners waaronder Flanders Classics NV en de met hen verbonden ondernemingen, om hen toe te staan jou te informeren over producten en diensten, die aansluiten bij onze diensten, en die jou mogelijk kunnen interesseren. 
 • Wij kunnen enkele gegevens (maar geen onmiddellijke identificatoren zoals je naam of e-mailadres) delen met Flanders Classics NV en de met hen verbonden ondernemingen teneinde hun dienstverlening in kaart te brengen, te evalueren en daarover statistieken te genereren.
 • Je persoonsgegevens worden nooit verkocht.
 • Slechts een specifiek deel van ons betrouwbare team heeft toegang tot de informatie die je ons geeft.
 • We kunnen uw persoonsgegevens delen met onze betalingspartners, dienstverleners, professionele raadgevers, advocaten en gerechtsdeurwaarders, voor zover dat nodig zou zijn voor hun bijstand.
 • Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met overheidsdiensten (zoals fiscale of sociale overheden), waar dat nodig zou zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.
 • Verder doen we beroep op enkele leveranciers en dienstverleners, die handelen als verwerker, bijvoorbeeld voor de hosting van onze website en/of bestanden. Deze partijen mogen uw gegevens alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies daartoe.
 • Alleen geanonimiseerde gegevens – wat betekent dat je op geen enkele manier kan worden geïdentificeerd – kunnen beschikbaar worden gesteld aan andere partijen, tenzij jij jouw akkoord of toestemming hebt gegeven om je persoonsgegevens met hen te delen.

Wat heb je in de hand?

 • Je hebt recht om inzage te krijgen in de gegevens die wij over jouw verwerken, en om verbetering te vragen indien de gegevens niet correct zouden zijn.
 • In bepaalde gevallen kan je van ons verlangen dat we jouw gegevens wissen.
 • Om je rechten uit te oefenen, mail je naar info@flandersclassics.be.
 • Voor meer informatie, verwijzen we je graag door naar artikel 6 van het volledige privacybeleid hieronder.

Wat doen we om jouw persoonsgegevens te beschermen?

 • We hebben allerlei veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch niveau.
 • Jouw gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server binnen de EER.
 • We hebben interne procedures geïmplementeerd om de vertrouwelijkheid van onze IT-infrastructuur te waarborgen en ervoor te zorgen dat deze op verantwoorde wijze wordt beheerd.

Wil je meer weten? Als die-hard nodigen we je uit om ons volledige privacybeleid te lezen, waarin alles tot in detail wordt uitgelegd.

Volledig Privacybeleid

Flanders Classics NV, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Harensesteenweg 228, 1800 Vilvoorde en met ondernemingsnummer 0818.388.802 (hierna: “Flanders Classics” of “we”, “wij”).

Dit document biedt een beschrijving van de manier waarop Flanders Classics persoonsgegevens verzamelt en gebruikt in het kader van haar website gekend onder de naam www.bkizegem2023.be. Ook leggen we uit op welke wijze wij jouw persoonsgegevens opslaan, hoe wij jouw persoonsgegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt m.b.t. de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van de gebruikers die surfen naar onze website of registreren voor een evenement. Indien je je op het platform registreert, dien je te bevestigen dat je deze privacyverklaring hebt ontvangen en doorgenomen. Indien je niet akkoord gaat met de verwerkingen hierin omschreven, mag je de website niet verder gebruiken.

Flanders Classics kan jouw persoonsgegevens raadplegen of gebruiken, hetzij met je uitdrukkelijke toestemming, hetzij op grond van enige andere rechtmatige grondslag.

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen, te updaten of aan te passen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Daarom raden wij je aan om dit beleid regelmatig te raadplegen, om er zeker van te zijn dat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

1. Draagwijdte en doel van het privacy beleid

Verwerkingsverantwoordelijke – Flanders Classics neemt de verantwoordelijkheid voor de verwerkingen van jouw persoonsgegevens op de website als verwerkingsverantwoordelijke.

AVG of GDPR – We maakten dit privacybeleid op in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 Van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“AVG” ook wel “GDPR”, naar de Engelse afkorting).

Contact – Indien je vragen hebt over dit privacybeleid, of over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of anderszins verwerken, kan je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: info@flandersclassics.be.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen die door jou of door derden worden verstrekt voor zover dit noodzakelijk of nuttig is voor de werking van de website, of onze diensten. Dergelijke informatie kan bestaan uit:

 • Het aankopen van tickets of inschrijven om deel te nemen aan een side event zoals een wedstrijd of expo: wanneer je een account aanmaakt op het platform, verzamelen wij persoonsgegevens om je inschrijving op het event of de wedstrijd en het verloop ervan te beheren.
  • Persoonsgegevens
   • Naam en voornaam
   • E-mailadres
   • Adres
   • GSM-nummer
   • Noodnummer voor dringende oproepen
   • Geboortedatum (in geval van sportactiviteit)
   • Geslacht (in geval van sportactiviteit)
   • Nationaliteit
   • Wielerclub (indien lid van een club)
   • Wachtwoord (dewelke wij geëncrypteerd bewaren)
   • Deelnemersnummer
  • Wettelijke basis
   • Contractuele noodzaak
   • Toestemming
   • Wettelijke verplichtingen
  • Doeleinde: wij verwerken deze gegevens om je te identificeren, de aanvaarding van het wedstrijd- reglement te regelen en te documenteren, en om jouw profiel aan te maken. We verwerken deze gegevens om events of wedstrijden waaraan je deelneemt te plannen, je erover te contacteren en om te communiceren in dat kader. We verwerken deze gegevens om onze wettelijke verplichtingen gekoppeld aan de organisatie van het event of de wedstrijd na te komen.
 • Het boeken van VIP pakketten: wanneer je een account aanmaakt op het platform, verzamelen wij persoonsgegevens om je bestelling van VIP pakketten op te volgen en de erbij horende diensten te leveren.
  • Persoonsgegevens
   • Naam en voornaam contactpersoon
   • Vennootschapsnaam
   • E-mailadres
   • GSM-nummer
   • Wachtwoord (dewelke wij geëncrypteerd bewaren)
   • Facturatieadres
   • Facturatiemailadres
   • BTW nummer (indien van toepassing)
  • Wettelijke basis
   • Contractuele noodzaak
   • Toestemming
   • Wettelijke verplichtingen
  • Doeleinde: wij verwerken deze gegevens om je te identificeren, de aanvaarding van onze voorwaarden te regelen en documenteren, en jouw profiel aan te maken. We verwerken deze gegevens om activiteiten waaraan je als vrijwilliger deelneemt te plannen, je erover te contacteren en met jou te communiceren in dat kader. We verwerken deze gegevens om onze wettelijke verplichtingen gekoppeld aan jouw aanwezigheid als toeschouwer na te komen.
 • Het aankopen van een partnerstand: wanneer je als partner een stand wil plaatsen en inrichten tijdens het BK 2023 verzamelen wij persoonsgegevens om jouw boeking van de stand te kunnen regelen.
  • Persoonsgegevens
   • Naam en voornaam
   • Vennootschapsnaam
   • E-mailadres
   • GSM-nummer
   • Wachtwoord (dewelke wij geëncrypteerd bewaren)
   • Facturatieadres
   • Facturatiemailadres
   • BTW nummer
  • Wettelijke basis
   • Contractuele noodzaak
   • Toestemming
   • Wettelijke verplichtingen
  • Doeleinde: wij verwerken deze gegevens om je te identificeren, de aanvaarding van onze voorwaarden te regelen en documenteren, en jouw profiel aan te maken. We verwerken deze gegevens om informatie uit te wisselen over de opbouw en afbraak van de stand, om facturatie te regelen. We verwerken deze gegevens om onze wettelijke verplichtingen gekoppeld aan de aanwezigheid van de stand  na te komen.
 • Accreditatie voor pers: wanneer je je accreditatie aanvraagt via onze website , verzamelen we de informatie die je aan ons verstrekt.
  • Persoonsgegevens
   • Naam en voornaam
   • Emailadres
   • Foto
   • Mediabedrijf
   • Kopie perskaart
  • Wettelijke basis
   • Toestemming
   • Contractuele noodzaak
  • Doeleinde: wij verzamelen deze persoonsgegevens om je toe te laten jouw persaccreditatie te regelen om je tijdens het BK2023 toegang tot perszones te verlenen.
 • Bezoek van de website: wij kunnen gebruiksgegevens en andere gegevens over jouw interacties met onze website verzamelen. Deze gegevens worden verzameld door middel van cookies en soortgelijke technologieën.
  • Persoonsgegevens
   • IP-adres
   • Cookies
   • Verbindingsmomenten
   • Internetpagina’s
   • Klikgedrag, logboeken
   • Gebruiksgegevens
  • Wettelijke basis
   • Toestemming
   • Gerechtvaardigde belangen, met name de vrijheid van ondernemen, voor strikt noodzakelijke cookies
  • Doeleinde: wij verzamelen deze persoonsgegevens om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je de onze website bezoekt, en om ons in staat te stellen onze website te optimaliseren. Sommige informatie die door cookies wordt verzameld, wordt ook gebruikt voor online marketingdoeleinden. Bepaalde gegevens, zoals logboeken, stellen ons in staat om eventuele problemen/bugs die je ons meldt op te lossen. Voor meer info, consulteer ons cookiebeleid.
 • Contact opnemen en/of geschillen: wanneer je contact opneemt met ons via het contactformulier op onze website of via telefoon of mail, verzamelen we de informatie die je aan ons verstrekt.
  • Persoonsgegevens
   • Naam
   • Emailadres
   • Telefoonnummer
   • Bericht/vraag/verzoek, alsook alle informatie die je vervat hierin
   • Enige andere informatie waarover we reeds op een andere grond beschikken en die relevant kan zijn voor de opvolging van een eventueel geschil.
  • Wettelijke basis: Gerechtvaardigde belangen, met name ter opvolging van vragen, opmerkingen en klachten.
  • Doeleinde: wij verzamelen deze persoonsgegevens om jouw vraag, opmerking of klacht of een eventueel geschil op te volgen.
 • Inschrijving op de nieuwsbrief: wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, verwerken wij jouw gegevens. Je kan je op elk ogenblik uitschrijven door op de uitschrijfknop te klikken, die wordt weergegeven onderaan elke promotionele e-mail.
  • Persoonsgegevens
   • Informatie om je de nieuwsbrief te kunnen bezorgen zoals je e-mailadres.
  • Wettelijke basis
   • Toestemming
  • Doeleinde: Wij verwerken deze gegevens om jouw de nieuwsbrief te kunnen toesturen.
 • Direct Marketing: wij kunnen jouw gegevens gebruiken voor direct marketing doeleinden (i) indien je daar vooraf te toestemming voor hebt gegeven (“opt-in”) of, (ii) indien je je registreert om deel te nemen aan sportieve wedstrijden, kunnen we je op de hoogte houden van soortgelijke of complementaire activiteiten binnen Flanders Classics NV en de met hen verbonden ondernemingen, waarvan we vermoeden dat ze jou ook kunnen interesseren.  Je e-mailadres kan te allen tijde kosteloos en zonder opgave van reden worden geschrapt uit onze direct mailinglijst door op de uitschrijfknop onder elke promotionele e-mail te klikken.
  • Persoonsgegevens
   • Naam en voornaam
   • Emailadres
   • GSM nummer
   • Type van wedstrijd of het event waaraan je hebt deelgenomen.
  • Wettelijke basis
   • Toestemming (bij inschrijven voor mailinglist)
   • Gerechtvaardigd belang, met name de vrijheid van ondernemen.
  • Doeleinde: we gebruiken jouw gegevens om je te informeren over aanvullende producten en diensten en/of onze activiteiten meer algemeen.

Wij verzamelen geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens van de websitebezoekers of andere personen, of hebben in ieder geval niet de intentie deze te verzamelen (bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke of geestelijke gezondheid, of seksuele geaardheid.

Wij verwerken enkel persoonsgegevens van natuurlijke personen met een minimale leeftijd van 16 jaar (of 15 en nog 16 jaar te worden) wanneer het kind jonger is dan 16 jaar wordt hiervoor toestemming gevraagd aan de ouders of voogd.

Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Bepaalde gegevens hebben we echter nodig om deelname aan wedstrijden op te volgen. Indien je ervoor kiest om deze te verstrekken, is het mogelijk dat we geen profiel voor jouw zullen creëren, of jouw deelname niet of niet op optimale wijze kunnen opvolgen en stimuleren.

Tijdens het BK2023, een publiek toegankelijke plaats, worden mogelijks foto’s video’s en ander audiovisueel materiaal opgenomen. Door je deelname daaraan aanvaard je dat er foto’s en ander audiovisueel materiaal van het evenement worden genomen waarop je zichtbaar bent, maar waarbij het beeldmateriaal niet rond jouw persoon als centrale figuur wordt opgebouwd. Wij hebben een rechtmatig belang om gebruik te maken van dergelijke foto’s en audiovisueel materiaal voor promotie en beleving van onze evenementen. Indien u mogelijks wel als centrale figuur wordt afgebeeld heeft u het recht om ons te vragen deze foto’s te wissen tot 6 weken na het evenement waaraan U deelnam. Daarvoor mag u een e-mail sturen naar info@flandersclassics.be met aanduiding van uw naam, voornaam, en de naam van het evenement waaraan u heeft deelgenomen en aanduiding van de betrokken foto of video. Een bewijs van uw identiteit kan worden gevraagd.

3. Hoe (lang) verwerken wij persoonsgegevens? 

Wij bewaren jouw gegevens nooit langer dan nodig voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven en voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren. Als we jouw gegevens niet langer hoeven te gebruiken, en er geen noodzaak is voor ons om die te bewaren om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, verwijderen we de gegevens van onze systemen of anonimiseren wij die gegevens zodat wij je niet langer kunnen identificeren.

 • Bezoek van de website: met betrekking tot cookies kan de bewaartermijn variëren afhankelijk van de specifieke cookie, variërend van het einde van de sessie tot 3 jaar. Voor een gedetailleerd overzicht zie ons cookiebeleid.
 • Contact opnemen en/of geschillen: communicatie wordt om bewijsredenen bewaard gedurende een periode tot 10 jaar.
 • Inschrijving op de nieuwsbrief: Tot 2 jaar na jouw inschrijving op de nieuwsbrief, waarna we je zullen vragen of je de nieuwsbrief verder wenst te ontvangen.
 • Voor het beheer van VIP pakketten, inschrijvingen voor events, wedstrijden, accreditatie van pers: tot 2 jaar na het BK 2023.
 • Profielweergave op de website van onze partner Chronorace: zo lang jouw profiel actief is en er tevens een wedstrijd loopt waarvoor je bent ingeschreven.
 • Deelname als vrijwilliger: tot 2 jaar na het BK 2023.
 • Informeren Flanders Classics NV: we kunnen jouw informatie gebruiken om partners te informeren, zolang we over de informatie beschikken in het kader van jouw profiel, profielweergave en deelname aan wedstrijden of events via de website.
 • Aggregatie en statistieken: we kunnen informatie verzamelen om statistieken te genereren, zolang we over de informatie beschikken in het kader van een andere activiteit omschreven binnen deze privacyverklaring.
 • Direct Marketing: tot 2 jaar na het laatste actieve contact met jou wanneer je daar expliciet toestemming voor hebt gegeven via een opt-in.

Na afloop van de bewaartermijn, worden de gegevens verwijderd van onze actieve databases. Mogelijk blijven er tijdelijk nog gegevens achter in back-ups, die periodiek worden overgeschreven zodat de gegevens uiteindelijk permanent verwijderd/vernietigd zijn.

4. Met wie delen wij persoonsgegevens?

 • We kunnen jouw persoonsgegevens delen met onze partners waaronder Flanders Classics NV en de met hen verbonden ondernemingen, om hen toe te staan om jou te informeren over producten en diensten, die aansluiten bij de wedstrijden waaraan je deelnam en bij onze diensten, en die jou mogelijk kunnen interesseren. 
 • Wij kunnen enkele gegevens (maar geen onmiddellijke identificatoren zoals je naam of e-mailadres) delen met deze partners teneinde de dienstverlening in kaart te brengen, te evalueren en daarover statistieken te genereren.
 • We verkopen jouw gegevens in geen geval aan derden.
 • We kunnen jouw persoonsgegevens delen met onze betalingspartners, professionele raadgevers, verzekeraars, advocaten en gerechtsdeurwaarders, voor zover dat nodig zou zijn voor hun bijstand.
 • We kunnen jouw persoonsgegevens delen met overheidsdiensten (zoals fiscale en sociale overheden), waar dat nodig zou zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.
 • Verder doen we beroep op enkele leveranciers en dienstverleners zoals Chronorace BV, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 3583 Paal-Beringen, Schoebroekstraat 8 (KBO BE479821782); Fanalists BV, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 1191JD Ouderkerk aan de Amstel (Nederland), Kerkstraat 54 (KVK 64817628); Mollie BV, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 1015 CW Amsterdam (Nederland), Keizersgracht 126 (KVK 30204462) en Checkpoint A (Abusol BVBA), waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 9820 Merelbeke, Ambachtsweg (KBO BE 0865.337.889), die handelen als verwerker van wedstrijdgegevens, winacties en gegevens gerelateerd aan VIP pakketten. Deze partijen mogen jouw gegevens alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies daartoe.
 • Alleen geanonimiseerde gegevens – wat betekent dat je op geen enkele manier kan worden geïdentificeerd – kunnen beschikbaar worden gesteld aan andere partijen, tenzij jij jouw akkoord of toestemming hebt gegeven om je persoonsgegevens met hen te delen.

Slechts een specifiek deel van ons betrouwbare team heeft toegang tot de informatie die je ons geeft. Wij hebben alle wettelijke en technische voorzorgsmaatregelen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te voorkomen. Wij verzekeren een gelijkaardig beschermingsniveau door contractuele verplichtingen tegenover deze leveranciers en dienstverleners te stellen, die vergelijkbaar zijn met dit privacybeleid.

5. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER

Voor zover persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden opgeslagen zorgen wij er via contractuele of andere maatregelen voor dat deze daar een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming die zij in de Europese Unie zouden genieten.

6. Jouw rechten

Op grond van de AVG heb je verschillende rechten m.b.t. de persoonsgegevens die wij over jou verwerken. Opgelet: jouw rechten worden hier op vereenvoudigde wijze weergegeven. We zijn slechts verplicht om in te gaan op jouw verzoek, indien de wettelijke voorwaarden daartoe zijn voldaan.

Recht op informatie en recht van inzage

Je hebt het recht om van ons informatie te verkrijgen over de verwerkingen die we verrichten m.b.t. jouw persoonsgegevens en je hebt het recht om uitsluitsel te verkrijgen over of we al dan niet persoonsgegevens van jouw verwerken en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en van bijkomende informatie over de verwerkingen die we verrichten.

Recht op rectificatie

Indien de persoonsgegevens waarover we beschikken onjuist zouden zijn, heb je het recht om onverwijld rectificatie van de onjuiste gegevens te verkrijgen. Merk je een fout op in de gegevens waarover we beschikken? Laat het ons weten via onderstaande contactgegevens.

Recht op gegevenswissing

Je heb het recht om ons te vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen. Wij zijn verplicht om op dit verzoek in te gaan wanneer een van volgende gevallen van toepassing is:

 • Indien we de gegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
 • Indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming, je jouw toestemming intrekt, en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking.
 • Indien je bezwaar maakt tegen de verwerking op grond van met jouw specifieke situatie verband houdende redenen en er geen prevaleerde dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.
 • Indien je bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw gegevens voor direct marketing doeleinden.
 • Indien we persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.
 • Indien de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.

Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen heb je recht op beperking van de verwerking van jouw gegevens. Zo bijvoorbeeld indien je de juistheid van jouw gegevens betwist, gedurende de periode die we nodige hebben om de juistheid van de gegevens te controleren.

Recht van bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens wanneer je daar ernstige en gerechtvaardigde redenen voor hebt. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketing. In dat geval wordt geen specifieke reden gevraagd.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die door ons via geautomatiseerde procédés worden verwerkt op grond van jouw toestemming of contractuele noodzaak, in een gestructureerd, algemeen gebruikt formaat te verkrijgen en/of deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht om de toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming heb je het recht om deze toestemming in te trekken voor de toekomst.

Geautomatiseerde beslissingen en profilering

Je hebt het recht om ons te verzoeken niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen voor je heeft of die je op soortgelijke wijze aanzienlijk raakt.

Uitoefening van jouw rechten

Je kan jouw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen ofwel via e-mail naar info@flandersclassics.be of per post naar het volgend adres:

Flanders Classics NV
Harensesteenweg 228
1800 Vilvoorde
België

We kunnen je vragen om jouw identiteit aan te tonen, bijvoorbeeld door een kopie te bezorgen van de voorkant van jouw identiteitskaart.

Recht om een klacht in te dienen

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact(at)apd-gba.be

Dit laat een procedure voor de burgerlijke rechter onverlet. Indien je schade hebt geleden door de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je een schadeclaim indienen.

6. Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

De beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens zijn uitermate belangrijk voor ons. We implementeren naar beste vermogen adequate beveiligingsmaatregelen die volgens de stand van de techniek zijn ontworpen om die persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, bekendmaking, gebruik en wijzigingen. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen wanneer de gebruikers via ons platform persoonsgegevens verstrekken.

7. Rechtskeuze en bevoegdheid

Dit privacybeleid is onderworpen aan en is opgesteld volgens Belgisch recht. Ingeval van geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd.

8. Vragen

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en dienen te worden gericht aan: info@flandersclassics.be of per post: Flanders Classics NV – Harensesteenweg 228, 1800 Vilvoorde.